Заснування Всеукраїнської громадської організації
"Союз гагаузів України"

Гагаузи є нащадками тюркських племен. Вони походять від давніх племен огузів. Найближчими до гагаузів народами вважаються тюрки з Туреччини, Азербайджану, Туркменістану й тюрки огузьського походження Криму. Інші нащадки огузів і кипчаків є братами гагаузів.

Більшість гагаузів, понад 180 тисяч, живуть в Автономному територіальному утворенні Гагауз Єрі у складі республіки Молдова.

Ще одна частина, близько 35 тисяч, проживає в Україні, переважно в Одеській області. Гагаузи компактно мешкають у селах Дмитрівкаімітровка), Олександрівка (Сатилик Хаджі), Червоноармійське (Кубей), Жовтневе (Каракурт), Виноградівка (Курчі) Болградського району,  Котловина (Болбока) Ренійського району, Старі Трояни (Єскі Троян) і Новоселівка (Єні Кіой) Кілійського району, Червоне (Червона) і Малоярославець Тарутинського району. Гагаузи проживають також і в інших областях України.

6 березня 2007 року була заснована Всеукраїнська громадська організація "Союз Гагаузів України".

На перших же зборах Правління організації президентом був обраний Василь Григорович Кєліогло. У червні 2008 року на посаду президента була переобрана Федора Іванівна Арнаут. На чолі організації стоїть Правління, яке складається з людей гарячого гагаузького духу, готових служити на благо своїм братам усім гагаузам.

До складу Всеукраїнської громадської організації «Союз Гагаузів України» входять 14 регіональних осередків по всій Україні.


Всеукраїнська громадська організація
«Союз Гагаузів України», щоб не відриватися від АТУ Гагауз Єрі в культурній сфері виступала за прийняття гагаузами України латинського алфавіту. Завдяки завзятим зусиллям і підготовчій роботі «Союзу Гагаузів України» 14 квітня 2008 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову №10015/3/1-08 "Про перехід гагаузької мови на латинський алфавіт.

Щороку в нашій країні проводяться численні національні фестивалі, щоб показати самобутні культури народів і їх мистецтво. Завдяки сприянню «Союзу Гагаузів України» гагаузькі творчі колективи мають змогу брати участь у таких важливих заходах. Більше того, організація дбає  про пропаганду гагаузької культури за межами України, тому гагаузькі колективи виїжджають за кордон, у країни тюркського світу, де беруть участь у міжнародних фестивалях.

Всеукраїнська громадська організація «Союз Гагаузів України» допомагає гагаузьким творчим колективам шити костюми й закуповувати музичні інструменти, надає фінансову допомогу для ремонту будинків культури. Члени нашої організації надають матеріальну допомогу церквам та монастирям.

«Союз Гагаузів України» виступає спонсором юних талановитих спортсменів і вірить, що їх високі досягнення будуть гідно представляти гагаузький народ.

Щорічно Всеукраїнська громадська організація «Союз Гагаузів України» разом з кафедрою тюркології Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка й організацією TIKA організовує наукові конференції, круглі столи й семінари для вчителів гагаузької мови й літератури з гагаузьких сел.

Варто зазначити, що за пропозицією «Союзу Гагаузів України» на кафедрі тюркології Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченко 7 гагаузьких студентів вивчають турецька мову, літературу й інші предмети для одержання спеціальності "перекладач"; також гагаузькі студенти вчаться і в інших вишах на різних спеціальностях.

            Мета Всеукраїнської громадської організації «Союз Гагаузів України»: служити на користь гагаузам, зберегти й розвивати гагаузьку культуру й мову, втілювати в життя давні самобутні звичаї, вивчати нашу історію, молодому поколінню гагаузів прищеплювати патріотичні почуття до батьківщини й народу, бути захисниками рідного народу.

Наш девіз: «Yaşayalım hem yaşadalım Gagauzluumuzu»

Gagauzlar.md