Gagauzlar Türk boylarının evlatlarıdır. Onların kökenleri kadim Oрuzlara dayanmaktadır. Gagauz Türkleri’ne en yakın Türkiye , Azerbaycan, Türkmenistan  ve Kırım Yarımadası’nın Oрuz Boyu Türkleri’dir. Diğer Oрuz ve Kıpçak boyları da Gagauzların kardeşleridir.

Gagauzlar çoğunlukla Moldova Cumhuriyeti’nin Gagauz Yeri Özerk Bölgesi’nde yaşamaktadırlar. Onların sayıları 180 binden fazladır.

Gagauzlar’ın daha küçük bir kısmı Ukrayna’nın Odesa Bölgesi’nde ikamet etmektedir. 35 binden fazla olan Gagauzlar çoğunlukla Bolgrad İli’nin Dimitrovka, Satılık Hacı, Kubey, Kurçi, Karakurt köylerinde; Reni İli’nin Balboka köyünde, Kiliya İli’nin Eski Troyan ve Yeni Köy köylerinde; Tarutin İli’nin Krasna ve Maloyaroslavets köylerinde ikamet etmektedirler. Ayrica Ukrayna’nın başka bölgelerinde yaşayan Gagauzlar da vardır.

Ukrayna Gagauzlar’ına hizmet için 6 Mart 2007 tarihinde Tüm Ukrayna Kuruluşu “Ukrayna Gagauzlar Birliği” kurulmuştur.

Geçirilen ilk kurultayda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Vasiliy Kelioglo seçilmiştir. 2008 yılı Haziran ayından itibaren bu kutsal göreve Tudora Arnaut getirilmiştir. Kuruluş Gagauz sevgisi ile yürehi yanan ve kardeşlerine hizmet etmeye hazır olan Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.

Tüm Ukrayna Kuruluşu “Ukrayna Gagauzlar Birliği”nin Ukrayna’nın tam 14 bölgesinde şubeleri bulunmaktadır.


Tüm Ukrayna Kuruluşu “Ukrayna Gagauzlar Birliği”
Gagauzlar’ın latin alfabesine geçmesine öncülük yapmış ve hükümete başvurarak Gagauz Yeri Otonom Bölgesi’nden kopmamak amacıyle azimli çabaları ile bu işi olumlu sonuçlandırmıştır: Ukrayna  Bakanlar Kurulu’nunı  14.04.0 .tarih ve №10015/3/1-08 kararı ile, Gagauz Dili latin alfabesine geçmektedir.

Ukrayna devletinde her sene kültür ve sanatı tanıtma amacıyle ulusal festivaller düzenlenmektedir. Bu etkinliklerde Kuruluşumuzun yardımları ile Gagauz folklor gruplarının da yer almaları sağlanmaktadır. Ayrıca, bu grupların Gagauz kültürünün propagandasını yapmaları amacıyla, ülke dışına çıkmaları konusunda da yardımlarda bulunulmaktadır.

  Tüm Ukrayna Kuruluюu “Ukrayna Gagauzlar Birliği” varolan Gagauz Folklor Grupları’nın köstümlerinin diktirilmesinde, müzik aletleri temin etmelerinde, kültür evlerinin tamiratında parasal yardımda bulunmaktadır.

 Kuruluşumuzun üyeleri Ortodoks Gagauzlar’ın  dini mabetleri  olan manastır ve kilselerin bazı maddi ihtiyaçlarına da katkıda bulunmaktadır.

Genç sporcularımıza sponsorluk yapmakta ve ülke ve ülke dışı müsabakalarda onların kazandıkları yüksek başarılarla vatanımızı ve Gagauz halkımızı en iyi derecede temsil ettiklerine inanıyoruz.

Tüm Ukrayna Kuruluşu “Ukrayna Gagauzlar Birliği” her yıl Gagauz köylerinde ikamet eden ve okullarda Gagauz Dili ve Edebiyatı dersini veren Gagauz uyruklu Öğretmenlerini Kiev Taras Şevçenko Milli Üniversitesi Edebiyat Enstitüsü Türkoloji Bölümü ve TİKa kuruluşu ile ortaklaşa bilimsel toplantılar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemektedir.

Ayrıca Kuruluşumuzun önerileri ile  Türkoloji Bölümünde 7  Gagauz öğrencimiz Türk Dili ve Edebiyatı, tercüman branşında; başka üniversitelerde ise başka branşlarda  eğitim almaktadırlar.

Tüm Ukrayna Kuruluşu “Ukrayna Gagauzlar Birliği” amacı Gagauzlar’a hizmet etmek, Gagauz kültürünü korumak ve geliştirmek, ana diline sahip çıkmak, gelenek göreneklerini yaşatmak, tarihini araştırmak, genç Gagauz evlatlarına vatan sevgisini aşılamak, kendi halkına sahip çıkmak ve bunun uğrunda hizmette bulunmak.

 

Bizim sloganımız “Yaşayalım hem yaşatalım Gagauzluğumuzu!’


Gagauzlar.md