Gagauzlar çekilerlar Türk soyundan. Onnar evvelki Oрuzların evlat boyları. Gagauzlara yakın sayılêr Türkiye, Azerbaycan, Turkmenistan hem Kırım Oguz boyu Türkleri. Bunun yanısıra öbür Türk halklarının da dilleri yakın.
        Gagauzlar yaşêrlar taa çok Moldova’nın Gagauz Yeri Otonom Bölgesindä. Onnarın sayıları 180 bin dolayında. 
        Gagauzların taa küçük bir payı yaşêr Ukrainanın Odesa bölgesindä. 35 binä yakın Gagauz yaşêr Bolgrad rayonun Dimitrovka, Satılık Hacı, Kubey, Kurçi, Karakurt küülerindä; Reni rayonunun Balboka küündä; Kiliya rayonunda Eski Troyan hem Eni Küü küülerdindä; Tarutin rayonunun Krasna hem Maloyaroslaveţ küülerindä.Gagauzlar  yaşêrlar Ukrainanın başka bölgelerindä da.
       Bu insannara izmet etmää deeni , 6 Baba Marta (Mart) 2007 yılında kuruldu Bütün Ukraina Cümnä Kuruluşu “ Ukraina Gagauzların Birlii” .
         İlk syezdda seçildi başkan  Kelioglo Vasiliy Grigoryeviç. O, izmet etti 2008 yılın Orak (Эyun) ayına kadar. Soram bu ayozlu bayraa aldı Arnaut Fedora İvanovna. Kurluşun var kendi pravleniyası,neredä pay alêrlar Gagazulara izmet için toplanan Gagauz sevdalıları.
        Bütün Ukraina Cümnä Kuruluşu “ Ukraina Gagauzların Birlii”nin Ukrainanın 14 bölgesindä var yaçeykaları.
      

Bütün Ukraina Cümnä Kuruluşu “ Ukraina Gagauzların Birlii” oldu öncü , ani Ukrainada yaşayan Gagauzlar geçsinnär latin grafikasına, angısını kullanêrlar Gagauz Yeri Otonom Bölgesindä. . Da    Ukrainanın  Bakanlar Kurumu aldı karar 14.04.08. №10015/3/1-08, ani gagauz dili latin grafikasına geçirilsin.    
     Ukrainanın içindä yapılêr her yıl kultura uurunda  festivallär, angılarına Kuruluşun yardımınnan çaarılêr pay almaa Gagauz halk ansamblileri bütün dolaydan. Hem çalışılêr folklor halk ansamblilerini yollamaa başka padişaalıklara tanıtsınnar Gagauz kulturasını.
      Kuruluş savaşêr bütün kuvedinnän bu ansamblilerin kostümlarını da diktirmää deeni para tarafından da yardım etmää, kimi kultura evlerinä muzıka aparaturası almaa, kultura evlerinin  yapısını düzmää hem başka izmetlär yapmaa.
       Bizim azalarımız savaşêrlar yardım etmää manastırların, kliselerin lääzimni işleri için para hem kuvet yardımınnan yardım etmää.
       Genç sporcularımıza olêrlar sponsor, gitmää başka padişaalıklara yarışmalara, nerdä onnar alêrlar üüsek yerleri da tanıdêrlar hem bizim vatanımızı hem da gagauz halkımızı.
       Bütün Ukraina Cümnä Kuruluşu “ Ukraina Gagauzların Birlii”nin her yıl toplêr Gagauz küülerindän üüredicileri gagauz dili hem literaturası hem üürenmişlik uurunda bilim toplantılarına, angıları yapılêr  Taras Şevçenko adına Kiev Milli Universitenin Filologiya İnstitutun Türkologiya Bölümü hem TIKA nan barabar. 
      Hem bu kafedrada üürener 7 Gagauz üürencisi Türk dilini hem literaturasını, başka universitetlärdä üürener bizim Gagauz gençlerimiz, angılarına yardım eli uzattı Kuruluşumuz.
      Bütün Ukraina Cümnä Kuruluşu “ Ukraina Gagauzların Birlii”nin niyeti Ukrainada yaşayan Gagauzlara izmet etmää, savaşmaa korumaa hem ilerletmää Gagauz kulturasını, onun dilini, yaşatmaa addetlerini, araştırmaa tarihini, sevdirmää genç evlatboylarına kendi ana vatanını, saabii çıkmaa hem yardım etmää kendi halkına.

 

Bizim sloganımız “Yaşayalım hem yaşatalım Gagauzluumuzu!’


Gagauzlar.md